3 điều giá trị trong cuộc sống


 Ba điều làm nên giá trị một con người:
  -Siêng năng 
 -Chân thật 
 -Thành Đạt 

Ba điều làm hỏng một con người: 
-Rượu 
-Sự giận dữ 
-Lòng tự cao 

Ba điều khi mà đi qua thì bạn không thể nào lấy lại được: 
 -Lời nói 
-Thời gian 
-Cơ hội 

Ba điều trong đời bạn không được đánh mất: 
-Lòng trung thực -Sự thanh thản 
-Niềm hy vọng 

Ba thứ trên đời không bao giờ bền vững được: 
-Giấc mơ 
-Tiền bạc 
-Chức quyền 

Ba thứ quý giá nhất trên đời: 
-Sự tự tin 
 -Tình bạn 
-Tình yêu 
Sưu tầm dangthien